ЗАПОВЕД 150 / 19.03.2020год.

ЗАПОВЕД 150 /19.03.2020год.


Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България,

свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, Данимпекс ЕООД

временно налага следното ограничение :


1. Поради непрекъснато нарастващите форсмажорни обстоятелства Нареждам да

се игнорират всички договорни отношения с клиенти и доставки да се извършват само след 100 % заплащане .

Варианти за плащане са следните :

- в брой

- проформа фактура

- наложен платеж

2. Забранявам извършване на доставки с отложено плащане на цената

3. Заповедта важи за всички клиенти –нови или стари фигуриращи в базата данни .

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители в Дружеството и влиза в сила незабавно .

19.03.2020год.


Заповедта може да се изтегли от тук !